Puthja është fillimi, mesi dhe fundi i seksit apo ledhatimit. Le të jetë gjithmonë i njëjtë. Befasoni partnerin dhe çmendni me prekje të buta apo nxehta me buzë tuaja. Varësisht nga situate…

Fuqia e heshtur e puthjeve
Me ndihmln e buzëve i zbulojmë qëllimet tona, në rast se duam të përkdhelemi, partnerin do ta puthim butë dhe ngadalë, prekja e buzëve do të jetë e lehtë dhe jo imponuese. Ato puthje të ëmbla shumë shpejt do të shndrrohen në puthje të nxehta, të uritura të cilat përparojnë në lëpirje dhe kafshim të butë me të cilat e shfaqim qëllimin e epshit tonë. Puthjet janë të ndryshme, ndërsa ekzistojnë dhe teknika të ndryshme të puthjeve.

Fito puthje franceze
Njëra nga puthjet më të njohurat është puthja franceze, me të cilën me partnerin I kontaktojmë edhe gjuhët, ku duhet të jemi të kujdesshlm dhe të përdorni gjuhën me ndjenja të caktuara. Duhet të kemi kujdes që në momentin e pasionit mos e fusim shumë gjuhën tonë në gojën e partnerit sepse në të vërtetë do ta refuzojë. Në rastin e puthjeve mos mendoni shumë në teknika, thjesht lëshohuni kënaqjes së prekjes.

Puthje graduale dhe të ngadalshme
Puthja e cila shpesh praktikohet është puthja me të cilën e puthim tërë fytyrën e partnerit. Ato janë puthje të buta me të cilat ngadalë nga fytyra kalojmë në trupin e partnerit dhe I eksitojmë zonat erogjene. Fillojmë nga maja e kokës perms ballit, hundës, buzëve pastaj kalojmë në qfë dhe më poshtë.

Puthjet e tilla shpesh janë paralojë e mirë, e cila na çon deri në seks të mirë. Puthjet e tilla ndodhin gjatë seksit kur përdhelemi me partnerin si shenjë e afërsisë dhe shfaqjen e dashurisë.

Puthje me seksi përshpëritje
Lloj të puthjeve shumë të nxehta, ku me buzët kaloni përmes veshit të partnerit dhe qafës dhe përshpëritni seksi apo fjalë të buta ju eksiton juve dhe partnerin. Puthjet dhe përshpërtitjet mund t’i plotësoni edhe me kafshim të butë të veshit të tij.

Burimi: webshqip.com

0 commenti:

Copyright © 2008 - 2011 Adult Albania - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template